Header Images
 
เชิญร่วมสัมมนา สร้างสื่อ eBook ง่ายกว่าที่คิดแถมได้สิทธิ์ BOI

ด้วย บ.โอเฟนเซิร์ฟ  จำกัด  จัดงามสัมมนาหัวข้อเรื่อง "สร้างสื่อ eBook ง่ายกว่าที่คิดแถมได้สิทธิ BOI" ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ในวันพฤศจิกายน 2555  เวลา  13.00 - 16.30  น. ณ  ห้องกรุงธนบอลรูม  โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์  รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

รายละเอียด

ผู้ลงประกาศ ประภาพร โกวิทวีรธรรม
วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555