Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ "สุนทรียภาพบำบัด ด้วยสื่อภาพเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔" หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-05-18 13:40:00

ประชาสัมพันธ์โครงการ