Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวันหยุดเพิ่มเติม อีก 2 วาระ และ ยกเลิกวันหยุดประจำปี 1 วาระ

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-04-11 16:14:43

โปรดทราบ! มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวันหยุดเพิ่มเติม อีก 2 วาระ และ ยกเลิกวันหยุดประจำปี 1 วาระ

1. วันที่ 28 กรกฎาคม วันหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณฯ)

2. วันที่ 13 ตุลาคม วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ ยังยกเลิกวันหยุดราชการ คือวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคล (วันครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9) 1 วัน จากนี้ไปไม่เป็นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (ลงราชกิจจานุเบกษา)